KRS 0000417557

07.2015

Województwo Kujawsko-Pomorskie Zadanie pt. „Wczesna interwencja w niepełnosprawność dzieci i młodzieży z województwa Kujawsko-Pomorskiego” współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.kujawsko-pomorskie.pl.

Fundacja Dary Losu z siedzibą w Brodnicy realizuje, od lipca do września 2015 roku, zadanie pt. „Wczesna interwencja w niepełnosprawność dzieci i młodzieży z województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Partnerem Fundacji w realizacji zadania jest głównej mierze Centrum Rehabilitacji Novamed z siedzibą w Brodnicy. W ramach projektu zaplanowano szereg zabiegów rehabilitacyjnych.

04.2015

Województwo Kujawsko-Pomorskie Zadanie pt. „Pomoc dla osób z obrzękiem limfatycznym z województwa Kujawsko-Pomorskiego” współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.kujawsko-pomorskie.pl.

Fundacja Dary Losu z siedzibą w Brodnicy realizuje, od kwietnia do sierpnia 2015 roku, zadanie pt. „Pomoc dla osób z obrzękiem limfatycznym z województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Partnerami Fundacji w realizacji zadania są głównej mierze Centrum Rehabilitacji Novamed z siedzibą w Brodnicy oraz brodnicki Klub Amazonek przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” z siedzibą w Brodnicy.

04.2014

Województwo Kujawsko-Pomorskie Zadanie pt. „Pomoc dla osób z obrzękiem limfatycznym z województwa Kujawsko-Pomorskiego” współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.kujawsko-pomorskie.pl.

Fundacja Dary Losu z siedzibą w Brodnicy realizuje, od kwietnia do sierpnia 2014 roku, zadanie pt. „Pomoc dla osób z obrzękiem limfatycznym z województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Partnerami Fundacji w realizacji zadania są Centrum Rehabilitacji Novamed z siedzibą w Brodnicy oraz brodnicki Klub Amazonek przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” z siedzibą w Brodnicy.

09.2013

Fundcja Dary Losu Od września 2013 roku realizujemy projekt pod nazwą „Neurorehabilitacja dla dzieci w Brodnicy”. Projekt ten zakłada przeprowadzenie dziennych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci (nie tylko z Brodnicy) w wieku od 0 do 18 roku życia w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym i przepukliną oponowo-rdzeniową. Turnusy odbywać się będą w Centrum Rehabilitacji Novamed w Brodnicy. Rehabilitacja dzieci jest bezpłatna, całkowity jej koszt pokrywa Fundacja Dary Losu.

Dalsza informacja nt. turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci: nr tel. 607 483 607 lub e-mail: fundacja@darylosu.org.pl.
Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną na adres e-mail: kasia@darylosu.org.pl (zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, rozpoznanie choroby, adres do korespondencji oraz numer telefonu opiekuna dziecka)

06.2013

Fundacja Dary Losu, Fundacja Sportowa Polska, Urząd Miejski w Brodnicy oraz Legia Osiek wspólnie, pierwszy raz zorganizowały spotkanie integracyjne pn. „Razem ruszajmy po zdrowie”. Pierwsza edycja z założenia cyklicznej imprezy zlokalizowana została w Brodnicy.

Tego słonecznego dnia mieszkańcy Brodnicy i nie tylko wzięli udział w aktywnościach sportowych i programie artystycznym. Dzieci mogły jeździć na rowerach i biegać. Dorośli, bez względu na wiek mogli biegać i chodzić z kijkami do Nordic-Walking. Ponadto odbyły się integracyjne zawody w kręgle, turniej tenisa ziemnego oraz wyścig wózkarzy. Sportowym finałem dnia była „II Dycha Anny Wazówny”, tj. bieg na 10 km, w którym udział wziął m. in. wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Najlepszym w kategoriach przyznane zostały nagrody.

Dzień urozmaiciły występy brodnickich zespołów rockowych Amarena Rockers oraz B-Rock. Odbył się także koncert laureatów XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych. Na koniec dnia koncerty dali Pan Ryszard Rynkowski oraz Pani Monika Kuszyńska z Zespołem.

Galeria zdjęć dostępna jest pod adresem www.razemruszajmypozdrowie.pl.

04.2013

Województwo Kujawsko-Pomorskie Zadanie pt. „Wsparcie osób z obrzękiem limfatycznym” współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.kujawsko-pomorskie.pl.

Fundacja Dary Losu z siedzibą w Brodnicy realizuje, od kwietnia do sierpnia 2013 roku, zadanie pt. „Wsparcie osób z obrzękiem limfatycznym”.

Partnerami Fundacji w realizacji zadania są Centrum Rehabilitacji Novamed z siedzibą w Brodnicy oraz brodnicki Klub Amazonek przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” z siedzibą w Brodnicy.

11.2012

Stowarzyszenie OmegaOd listopada 2012 roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Omega” z siedzibą w Brodnicy. Wspólne działania skupiamy w szczególności na ochronie i promocji zdrowia, a zwłaszcza upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności niepełnosprawnych dzieci, pomocy osobom wymagającym rehabilitacji lub specjalistycznego leczenia, a także dofinansowywania specjalistycznych terapii i zabiegów medycznych, sponsorowania wytypowanym osobom, w szczególności dzieciom, zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych, pomocy przy zapewnieniu bazy noclegowej i wyżywienia dla osób korzystających z turnusów rehabilitacyjnych i ich rodzin, pomocy uzdolnionym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności poprzez fundowanie stypendiów, promocji i popularyzacji regionu brodnickiego, działalności sportowo-rekreacyjnej, kulturalno-oświatowej, proekologicznej, organizowania w szczególności wykładów, konferencji, imprez charytatywnych i integracyjnych, służących realizacji wspólnych celów statutowych.

Ponadto Stowarzyszenie „Omega” występując w roli Partnera, wspierać będzie Fundację Dary Losu i Fundację Sportowa Polska przy organizacji przyszłorocznej imprezy o charakterze sportowo-integracyjnym nie tylko dla społeczności lokalnej, która odbędzie się w Brodnicy. Szczegóły wkrótce.

09.2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWojewództwo Kujawsko-PomorskieZadanie pt. „Aktywizacja społeczna i zdrowotna kobiet po mastektomii” współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.kujawsko-pomorskie.pl.

Fundacja Dary Losu z siedzibą w Brodnicy realizuje, od września do grudnia 2012 roku, zadanie pt. „Aktywizacja społeczna i zdrowotna kobiet po mastektomii”.

Partnerami Fundacji w realizacji zadania są Centrum Rehabilitacji Novamed z siedzibą w Brodnicy oraz brodnicki Klub Amazonek przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” z siedzibą w Brodnicy.

05.2012

Sportowa PolskaOd maja 2012 roku współpracujemy z Fundacją Sportowa Polska z siedzibą w Warszawie, której jednym z Fundatorów jest Pan Robert Korzeniowski. Wspólne działania skupiamy na organizacji imprezy sportowo-integracyjnej nie tylko dla społeczności lokalnej, która - jak wstępnie zadecydowano - odbędzie się w Brodnicy. Szczegóły wkrótce.