KRS 0000417557

Oświadczenie Pana Ryszarda Rynkowskiego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2016 roku Pan Ryszard Rynkowski ze względu na inne obowiązki zrezygnował z czynnego udziału w Radzie Fundatorów naszej Fundacji, pozostając jednocześnie jej Członkiem Honorowym. Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i poniesiony trud w realizacji naszej misji. Życzymy Panu Ryszardowi oraz naszym podopiecznym jak i sobie samym dalszej udanej współpracy przy realizacji przyszłych projektów.

Zarząd i Rada Fundatorów Fundacji Dary Losu